Sağlık Bakanlığı 24 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Güncellenme Tarihi:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı yayımladı. Sözlü ve uygulamalı mülakat sonucuna göre yapılacak alım için başvuru şartları, başvuru şekli, tarihi ve yeri ile ilgili detaylar haberimizde…

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 24 (yirmi dört) sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. 2017 veya 2018 KPSSP3 puanının %70 i ile 2014 yılından itibaren (2014 yılı dahil) yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın %30 unun toplamı esas alınacak. 

Adaylar, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Haziran 2019 – 05 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakata çağrılacak. Mülakat sonucuna göre sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular, istenilen belgelerle birlikte 29 Nisan 2019 – 17 Mayıs 2019 (mesai bitimi 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001.Cadde No:9 Bilkent Çankaya/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı Genel Evrak birimine elden ya da posta ile teslim edilecektir. Sözleşmeli bilişim personeli pozisyonlarından sadece birisi seçilebilecek.

Mülakata katılmaya hak kazanan adayların listesi sbsgm.saglik.gov.tr sitesinde
31 Mayıs 2019 – 24 Haziran 2019 tarihleri arasında ilan edilecek. Bu ilan tebligat yerine
geçecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak.

Sözlü ve uygulamalı mülakat 25 Haziran 2019 – 05 Temmuz 2019 tarihleri arasında Prof. Dr. Nusret Fişek Cad. No:41 Kurtuluş Sıhhiye/Ankara adresinde bulunan Sağlık Bakanlığı
Hekimevinde yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı mülakattan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip
olmak,

i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.

Başvuru İçin Özel Şartlar, İstenen Belgeler, Sözleşme Ücretleri ve Daha Fazlası İçin TIKLAYINIZ.

Siz de Yorum Ekleyin

Lütfen Yorumunuzu Giriniz!
Lütfen Adınızı Giriniz