EGM İstanbul ve Ankarada 187 Bekçi Alımı Yapacak

Güncellenme Tarihi:

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sadece İstanbul ve Ankarada istihdam edilmek üzere 187 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapacak. Başvurular    18 Mart – 01 Nisan 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden yapılacak. Başvuru yapacak adaylar, hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) öğrenebilecekler. Peki başvuru şartları neler?

Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinden (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr) yayımlanan ilana göre başvuru şartları şunlar:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18/03/2001 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18/03/1989 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına,
yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

DİKKAT! Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacak. Ayrıca başvuruları Başkanlık tarafından yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, kontenjan ili, 2 adet irtibat numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri gerekmektedir. 

(2019/2.DÖNEM) İSTANBUL VE ANKARA İLLERİ İÇİN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI TAHSİS LİSTESİ’NE BURADAN BAKABİLİRSİNİZ.

Siz de Yorum Ekleyin

Lütfen Yorumunuzu Giriniz!
Lütfen Adınızı Giriniz