Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1640 Sözleşmeli Er Alımı Yapacak

Güncellenme Tarihi:

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1640 Askeri Personel alımı ile ilgili kılavuz yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2019 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Sözleşmeli Er alımı yapacak. Kılavuzda; en az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş ve diğer başvuru şartlarını taşıyanların Sözleşmeli Erliğe başvuruda bulunabileceği belirtiliyor. Peki, diğer başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl ve ne zaman yapılacak?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1640 Sözleşmeli Er alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-devlet ile giriş yapılarak online yapılacak. Son başvuru tarihine kadar (10 Haziran 2019) başvurular güncellenebilecek.

Başvuru sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak. Adayların internet üzerinden başvuru durumunu takip etmeleri gerekiyor. 

Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Personel alımına başvurusu kabul edilen adayların sınavları MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacak. Yazılı sınav yapılmayacak. Adaylar; hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından fiziki yeterlilik testine tabi tutulacaklar.

Fiziki yeterlilik testi notunun %50’si ve mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılarak sonuç belirlenecek.

Genel Başvuru Şartları

1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar),

4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak, 

5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık,  yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da  kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi almış olmak,

12) Boy ve kilo standartları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen şartları taşımak,

14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

Başvuru Formu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

 

Siz de Yorum Ekleyin

Lütfen Yorumunuzu Giriniz!
Lütfen Adınızı Giriniz